Predstavenstvo

Predseda:

Ing. Richard Daubner 
ČSOB Leasing, a.s.

Podpredseda:

Ing. Michal Elan
SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o., o.z.

 

 

 

Členovia:

 Ing. Jiří Matula
UniCredit Leasing Slovakia, a.s.

 

Ing. Rastislav Podlipný
LeasePlan Slovakia s.r.o.

 

Ing. Aleš Kamarýt
Toyota Financial Services Slovakia, s.r.o.

 

Ing. Igor Rechtoris
Tatra-Leasing, s.r.o.

 

Ing. Ivona Bobkovičová
VÚB Leasing, a. s.

Výbory

Výbor pre legislatívu

Výbor pre dane a účtovníctvo

Výbor pre štatistiky a médiá

Výbor pre mobilitu

Výbor pre prevenciu podvodov a registre